95. Tin / Тин (Əncir / Смоковница )

« 8 »
95:8 أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
Əlixan Musayev share Məgər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Məgər Allah hakimlərin hakimi (ən ədalətli, ən üstün hakim) deyilmi?!
Эльмир Кулиев share Разве Аллах не является Наимудрейшим Судьей?
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 8 »