94. Şərh / Инширах (Açma / Раскрытие )

« 7 »
94:7 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
Əlixan Musayev share (İşlərini) qurtaran kimi (Allah yolunda) çalış!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Ya Peyğəmbər!) Elə ki (risaləti təbliğ etməkdən və ya dünya işlərindən) azad oldun, qalx (dua et)! (Axirət üçün çalış-vuruş!)
Эльмир Кулиев share Посему, как только освободишься, будь деятелен (как только освободишься от мирских дел, усердно поклоняйся Аллаху, или как только завершишь намаз, усердно взывай к Аллаху с молитвами)
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 7 »