94. Şərh / Инширах (Açma / Раскрытие )

« 3 »
94:3 الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
Əlixan Musayev share (Onlar) belini bükürdü.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Elə bir yük ki) sənin belini bükürdü.
Эльмир Кулиев share которая отягощала твою спину?
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 3 »