92. Leyl / Лейл (Gecə / Ночь )

92:1 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ
Əlixan Musayev share And olsun (yer üzünü zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun (aləmi zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə;
Эльмир Кулиев share Клянусь ночью, когда она покрывает землю!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:2 وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ
Əlixan Musayev share And olsun (günəşin çıxması ilə) aydınlaşan gündüzə!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun işıqlanmaqda olan gündüzə;
Эльмир Кулиев share Клянусь днем, когда он проясняется!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:3 وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ
Əlixan Musayev share And olsun kişini və qadını yaradana!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun kişini və qadını (erkəyi və dişini) yaradana ki,
Эльмир Кулиев share Клянусь Тем, Кто создал мужчину и женщину!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:4 إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ
Əlixan Musayev share Sizin can atdıqlarınız başqa-başqadır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Sizin zəhmətiniz (ey insanlar!) cürbəcürdür! (Bəziniz Cənnət üçün, bəziniz isə Cəhənnəm üçün çalışırsınız).
Эльмир Кулиев share Ваши стремления различны.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:5 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ
Əlixan Musayev share Kim (haqqını) verir və (Allahdan) qorxursa,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Kim (malını Allah yolunda) versə, (Allahdan) qorxsa,
Эльмир Кулиев share Тому, кто отдавал должное (или раздавал милостыню) и был богобоязнен,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:6 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ
Əlixan Musayev share və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) təsdiq edirsə,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Və ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) təsdiq etsə,
Эльмир Кулиев share кто признавал наилучшее (свидетельство единобожия или Рай),
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:7 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ
Əlixan Musayev share Biz onu ən asan olana nail edəcəyik.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Biz ona ən asan olanı (Cənnəti) müyəssər edəcəyik!
Эльмир Кулиев share Мы облегчим путь к легчайшему (праведным деяниям).
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:8 وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ
Əlixan Musayev share Kim də xəsislik edərək (Rəbbinə) ehtiyacı olmadığını güman edirsə
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Amma kim (malını Allah yolunda xərcləməyə) xəsislik etsə, (mal-dövlətinə güvənib Allaha) möhtac olmadığını sansa,
Эльмир Кулиев share А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:9 وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ
Əlixan Musayev share və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) yalan hesab edirsə,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Və ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) yalan saysa,
Эльмир Кулиев share кто счел ложью наилучшее,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:10 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ
Əlixan Musayev share Biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Biz ona ən çətin olanı (Cəhənnəmi) müyəssər edəcəyik (onu Cəhənnəm üçün hazırlayacağıq!)
Эльмир Кулиев share Мы облегчим путь к тягчайшему (злу и наказанию).
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:11 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ
Əlixan Musayev share (Cəhənnəmə )düşdükdə var-dövləti ona fayda verməyəcək.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (O, Cəhənnəmə) düşəcəyi zaman mal-dövləti ona heç bir fayda verməz.
Эльмир Кулиев share Не спасет его достояние, когда он падет (в Геенну или погибнет).
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:12 إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ
Əlixan Musayev share Şübhəsiz ki, doğru yola yönəltmək Bizə aiddir.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Bizim öhdəmizə düşən yalnız doğru yolu göstərməkdir! (Mömin və ya kafir olmaq isə hər kəsin öz işidir).
Эльмир Кулиев share Воистину, Нам надлежит вести прямым путем.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:13 وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ
Əlixan Musayev share Sözsüz ki, Axirət də, dünya həyatı da Bizimdir.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Axirət də Bizim, dünya da Bizimdir!
Эльмир Кулиев share Нам же принадлежат жизнь Последняя и первая.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:14 فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ
Əlixan Musayev share Mən sizi alov saçan bir odla qorxutdum.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Ey insanlar!) Mən sizi alovlanan bir atəşlə qorxutdum.
Эльмир Кулиев share Я предостерег вас от пылающего Огня.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:15 لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى
Əlixan Musayev share Ona ancaq ən bədbəxt kimsə girər.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Ora ancaq azğın (kafir) daxil olar.
Эльмир Кулиев share Войдет в него только самый несчастный,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:16 الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
Əlixan Musayev share O kimsə ki, (haqqı) yalan sayır və (ondan) üz döndərir.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O kimsə ki, (haqqı) yalan sayar, (imandan) üz döndərər!
Эльмир Кулиев share который считает истину ложью и отворачивается.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:17 وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
Əlixan Musayev share (Allahdan) ən çox qorxan isə o (Oddan) uzaqlaşdırılar.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinən isə ondan uzaqlaşdırılar (nicat tapar).
Эльмир Кулиев share Отдален от него будет самый богобоязненный,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:18 الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ
Əlixan Musayev share O kimsə ki, malını (Allah yolunda) verir, (günahlardan) təmizlənir.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O kimsə ki, malını (Allah yolunda) verib (günahlardan) təmizlənər,
Эльмир Кулиев share который раздает свое имущество, очищаясь,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:19 وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ
Əlixan Musayev share Əvəzi veriləcək nemət üçün onun heç kəsə minnəti olmaz.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O şəxsin boynunda heç kəsin bir minnəti (neməti) yoxdur ki, onun əvəzi verilsin (etdiyi yaxşılıq ona əvəz olsun; və ya: o, etdiyi yaxşılıq müqabilində heç kəsdən bir mükafat gözləməz).
Эльмир Кулиев share и всякую милость возмещает сполна
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:20 إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
Əlixan Musayev share (O bunu) ancaq Ən Uca Rəbbinin Üzünü dilədiyindən (edər).
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O ancaq ən uca olan Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün belə edər.
Эльмир Кулиев share только из стремления к Лику своего Всевышнего Господа.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
92:21 وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ
Əlixan Musayev share O, mütləq razı qalacaqdır!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun ki, o (öz Rəbbindən Cənnətdə ona verəcəyi nemətlərə görə) razı olacaqdır!
Эльмир Кулиев share И он непременно будет удовлетворен.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!