91. Şəms / Шамс (Günəş / Солнце )

« 12 »
91:12 إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا
Əlixan Musayev share Onların ən bədbəxti (dəvəni kəsməyə) qalxdıqda
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Onların ən rəzili (Allahın bir möcüzəsi olaraq qayanın içindən çıxartdığı dəvəni öldürməyə) qalxdığı zaman
Эльмир Кулиев share и тогда самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу.
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 12 »