91. Şəms / Шамс (Günəş / Солнце )

« 10 »
91:10 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
Əlixan Musayev share Onu (günaha) batıran isə ziyana uğramışdır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır.
Эльмир Кулиев share и понес урон тот, кто скрыл ее (опорочил, облек в несправедливость).
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 10 »