91. Şəms / Шамс (Günəş / Солнце )

91:1 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
Əlixan Musayev share And olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun günəşə və onun işığına (günəşin qalxdığı vaxta);
Эльмир Кулиев share Клянусь солнцем и его утренним сиянием!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:2 وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا
Əlixan Musayev share And olsun ondan sonra zühur edən aya!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun (günəşin) ardınca çıxan aya;
Эльмир Кулиев share Клянусь луной, когда она следует за ним!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:3 وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا
Əlixan Musayev share And olsun (günəşi) açıqlığa çıxardan gündüzə!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun onu (günəşi) parlaq edən gündüzə;
Эльмир Кулиев share Клянусь днем, когда он делает солнце ясным!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:4 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا
Əlixan Musayev share And olsun (günəşi )bürüyən gecəyə!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun onu (günəşi) örtən gecəyə;
Эльмир Кулиев share Клянусь ночью, когда она скрывает его!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:5 وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا
Əlixan Musayev share And olsun göyə və onu qurana!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun göyə və onu yaradana;
Эльмир Кулиев share Клянусь небом и Тем, Кто его воздвиг (или тем, как Он воздвиг его)!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:6 وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
Əlixan Musayev share And olsun yerə və onu döşəyənə!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun yerə və onu döşəyənə;
Эльмир Кулиев share Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер (или тем, как Он распростер ее)!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:7 وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
Əlixan Musayev share And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun nəfsə və onu yaradana (ona biçim verənə);
Эльмир Кулиев share Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик (или тем, как Он сделал ее облик совершенным)
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:8 فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
Əlixan Musayev share ona günahları və (Allahdan) qorxmağı təlqin edənə!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini (xeyir və şəri) öyrədənə ki,
Эльмир Кулиев share и внушил ей порочность и богобоязненность!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:9 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
Əlixan Musayev share Nəfsini (günahdan) təmizləyən uğur qazanmışdır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır!
Эльмир Кулиев share Преуспел тот, кто очистил ее,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:10 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
Əlixan Musayev share Onu (günaha) batıran isə ziyana uğramışdır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır.
Эльмир Кулиев share и понес урон тот, кто скрыл ее (опорочил, облек в несправедливость).
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:11 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا
Əlixan Musayev share Səmud (qövmü) öz azğınlığı üzündən (Allahın elçisini) təkzib etdi.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Səmud (qövmü) azğınlığı üzündən (Saleh peyğəmbəri) təkzib etmişdi.
Эльмир Кулиев share Самудяне сочли лжецом пророка Салиха из-за своего беззакония,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:12 إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا
Əlixan Musayev share Onların ən bədbəxti (dəvəni kəsməyə) qalxdıqda
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Onların ən rəzili (Allahın bir möcüzəsi olaraq qayanın içindən çıxartdığı dəvəni öldürməyə) qalxdığı zaman
Эльмир Кулиев share и тогда самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:13 فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا
Əlixan Musayev share Allahın elçisi onlara dedi: “Allahın bu dişi dəvəsinə (toxunmayın) və onun su içməsinə (mane olmayın)!”
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Allahın peyğəmbəri onlara belə demişdi: “Allahın bu dişi (maya) dəvəsinə (toxunmayın), onun su içməsinə (mane olmayın).
Эльмир Кулиев share Посланник Аллаха (Салих) сказал им: "Берегите верблюдицу и питье ее!"
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:14 فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا
Əlixan Musayev share Onlar isə peyğəmbəri yalançı sayıb, dəvənin diz vətərini kəsdilər. Onların Rəbbi də bu günahlarına görə onların hamısını qırıb yerlə-yeksan etdi.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Lakin onlar (Salehi) yalançı saydılar və onu (dəvəni) tutub kəsdilər. Rəbbi də bu günahlarına görə onların kökünü kəsib yerlə yeksan etdi.
Эльмир Кулиев share Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки, и за этот грех Господь подверг их наказанию одинаковому для всех (или сровнял над ними землю).
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
91:15 وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
Əlixan Musayev share (Allah) (günahkarlara etdiyinin )nəticəsindən çəkinməz!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Allah) bu işin aqibətindən qorxmaz! (Allah Səmud qövmünə cəza vermək istəmirdi. Onlar öz cinayətkar əməlləri ilə bu cəzaya layiq oldular. Allah dünyadakı padşahlar, hökmdarlar kimi bu və ya digər əməlinə görə qorxan deyildir. Çünki O etdiyi hər hansı əməl barəsində sorğu-sual olunmaz. Allah mütləq ədalət sahibidir!)
Эльмир Кулиев share И не опасался Он последствий этого.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!