81. Təkvir / Таквир (Sarınma / Скручивание )

« 4 »
81:4 وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
Əlixan Musayev share boğaz dəvələr başlı-başına qalacaqları zaman,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Bədəvi ərəblərin çox əziz tutduğu) boğaz dəvələr başlı-başına buraxılacağı zaman;
Эльмир Кулиев share когда верблюдицы на десятом месяце беременности останутся без присмотра,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 4 »