81. Təkvir / Таквир (Sarınma / Скручивание )

« 25 »
81:25 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
Əlixan Musayev share Bu (Quran) daşqalaq olunmuş şeytanın sözü də deyildir.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O (Quran) da məlun (Allahın rəhmətindən qovulmuş) Şeytanın sözü deyildir.
Эльмир Кулиев share Это не речи дьявола изгнанного, побиваемого.
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 25 »