81. Təkvir / Таквир (Sarınma / Скручивание )

« 21 »
81:21 مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
Əlixan Musayev share orada itaət ediləndir, etibarlıdır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Elə bir elçi ki, mələklər arasında) itaət ediləndir, həm də (Allah yanında vəhyə) etibarlı müvəkkildir.
Эльмир Кулиев share которому там (на небесах) повинуются, доверенного.
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 21 »