81. Təkvir / Таквир (Sarınma / Скручивание )

« 20 »
81:20 ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
Əlixan Musayev share (O elçi ki), qüvvətlidir, Ərşin sahibi yanında (böyük )hör­­mət sahibidir,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Elə bir elçi ki) çox qüvvətlidir; ərşin sahibi (Allah) yanında çox hörmətlidir (izzətlidir).
Эльмир Кулиев share обладателя силы при Владыке Трона, почитаемого,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 20 »