81. Təkvir / Таквир (Sarınma / Скручивание )

« 17 »
81:17 وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
Əlixan Musayev share qaralmaqda olan gecəyə,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Qaralmaqda olan gecəyə (yaxud: qaralmaqda və çəkilməkdə olan gecəyə)
Эльмир Кулиев share Клянусь ночью, когда она наступила (или отступила)!
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 17 »