81. Təkvir / Таквир (Sarınma / Скручивание )

« 16 »
81:16 الْجَوَارِ الْكُنَّسِ
Əlixan Musayev share seyrə çıxıb gizlənən (səyyarələrə),
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Günəşlə, ayla) seyr edib (onlar batdığı zaman) gizlənən səyyarələrə (Zühələ, Müştəriyə, Mərrixə, Zöhrəyə və Ütaridə);
Эльмир Кулиев share передвигающимися и исчезающими!
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 16 »