81. Təkvir / Таквир (Sarınma / Скручивание )

« 13 »
81:13 وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
Əlixan Musayev share və Cənnət (möminlərə) yaxınlaşdırılacağı zaman,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Və Cənnət (möminlərə) yaxınlaşdırılacağı zaman;
Эльмир Кулиев share когда Рай будет приближен к праведникам,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 13 »