80. Əbəsə / Абаса (Qaşqabağını tökdü / Нахмурился )

« 19 »
80:19 مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
Əlixan Musayev share (Allah) onu nütfədən yaratdı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Allah onu bir qətrə dəyərsiz) nütfədən yaratdı, ona biçim verdi.
Эльмир Кулиев share Он сотворил его из капли и соразмерил (или предопределил стадии его развития),
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 19 »