80. Əbəsə / Абаса (Qaşqabağını tökdü / Нахмурился )

« 16 »
80:16 كِرَامٍ بَرَرَةٍ
Əlixan Musayev share möhtərəm və müti olanların (əllərindədir).
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (O mələklər ki, Allahın yanında) çox möhtərəm, (Allaha) çox mütidirlər.
Эльмир Кулиев share благородных и покорных.
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 16 »