80. Əbəsə / Абаса (Qaşqabağını tökdü / Нахмурился )

« 15 »
80:15 بِأَيْدِي سَفَرَةٍ
Əlixan Musayev share (Bu səhifələr) elçilərin əllərində,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (O, Allahla peyğəmbərlər arasında olan) elçi mələklərin əlləri ilə (lövhi-məhfuzdan köçürülür, yaxud o, elçi mələklərə etibar edilmişdir).
Эльмир Кулиев share в руках посланцев
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 15 »