77. Mursəlat / Мурсалат (Göndərilənlər / Посылаемые )

« 7 »
77:7 إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ
Əlixan Musayev share Sizə vəd edilmiş (Qiyamət )mütləq vaqe olacaqdır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Sizə vəd edilən (qiyamət) mütləq vaqe olacaqdır!
Эльмир Кулиев share Обещанное вам непременно сбудется.
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 7 »