77. Mursəlat / Мурсалат (Göndərilənlər / Посылаемые )

« 4 »
77:4 فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا
Əlixan Musayev share (haqqınahaqdan) ayırdıqca ayıranlara
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun (haqla batili) ayıranlara;
Эльмир Кулиев share различающими твердо,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 4 »