77. Mursəlat / Мурсалат (Göndərilənlər / Посылаемые )

« 25 »
77:25 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
Əlixan Musayev share Məgər Biz yeri məskən etmədikmi –
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Məgər Biz yeri məskən etmədikmi
Эльмир Кулиев share Разве Мы не сделали землю вместилищем
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 25 »