77. Mursəlat / Мурсалат (Göndərilənlər / Посылаемые )

« 23 »
77:23 فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ
Əlixan Musayev share Biz (nütfəni yaratmağa) qadir olduq. Nə gözəl Qadir olanlarıq (Biz)!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Biz (nütfədən insan yaratmağa) qadir olduq. Nə gözəl qadir olanlarıq Biz!
Эльмир Кулиев share Мы предопределили меру, и как прекрасно Мы предопределяем!
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 23 »