77. Mursəlat / Мурсалат (Göndərilənlər / Посылаемые )

« 20 »
77:20 أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ
Əlixan Musayev share Məgər Biz sizi dəyərsiz bir sudan (nütfədən) xəlq etmədikmi?
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Məgər sizi bir qətrə zəif (dəyərsiz) sudan (nütfədən) yaratmadıqmı?!
Эльмир Кулиев share Разве Мы не сотворили вас из презренной жидкости
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 20 »