77. Mursəlat / Мурсалат (Göndərilənlər / Посылаемые )

« 2 »
77:2 فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا
Əlixan Musayev share və şiddətlə əsənlərə!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun şiddətlə əsənlərə (və ya yel kimi tez gedənlərə);
Эльмир Кулиев share несущимися быстро,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 2 »