77. Mursəlat / Мурсалат (Göndərilənlər / Посылаемые )

« 16 »
77:16 أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ
Əlixan Musayev share Yoxsa Biz ilk nəsilləri həlak etmədikmi?!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Məgər Biz əvvəlkiləri (keçmiş kafir ümmətləri) məhv etmədikmi?!
Эльмир Кулиев share Разве мы не погубили первые поколения?
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 16 »