77. Mursəlat / Мурсалат (Göndərilənlər / Посылаемые )

« 12 »
77:12 لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
Əlixan Musayev share (deyiləcəkdir): “(Bunlara) verilmiş möhlət hansı günə qədərdir?”
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Belə soruşulacaqdır:) “(Bunlara) hansı günə qədər möhlət verilmişdir?”
Эльмир Кулиев share До какого дня отсрочено?
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 12 »