68. Qaləm / Калам (Qələm / Письменная Трость )

« 9 »
68:9 وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
Əlixan Musayev share (Müşriklər) istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Müşriklər) istərdilər ki, sən onlara yumşaqlıq göstərəsən, onlar da sənə yumşaqlıq göstərsinlər! (Sən onların bütləri barəsində pis söz deməyəsən, onlar da sənə əziyyət verməsinlər və ya sən onların bütlərinə tapınasan, onlar da sənin Allahına ibadət etsinlər!)
Эльмир Кулиев share Они хотели бы, чтобы ты был уступчив, и тогда они тоже стали бы уступчивы.
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 9 »