68. Qaləm / Калам (Qələm / Письменная Трость )

« 23 »
68:23 فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
Əlixan Musayev share Onlar (bağa) yollandılar, (yol boyu da) bir-birlərinə (belə )pıçıldayırdılar:
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Nəhayət, yola düşdülər, (yol boyu) bir-birinə xəlvətcə belə deyirdilər:
Эльмир Кулиев share Они отправились туда, разговаривая шепотом:
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 23 »