68. Qaləm / Калам (Qələm / Письменная Трость )

« 20 »
68:20 فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
Əlixan Musayev share (Bağ) (yanıb) zülmət gecə kimi (qapqara) oldu.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Və o (yanıb) qapqara qaraldı (külə döndü).
Эльмир Кулиев share К утру сад был подобен мрачной ночи (был погублен).
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 20 »