68. Qaləm / Калам (Qələm / Письменная Трость )

« 13 »
68:13 عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ
Əlixan Musayev share daş ürəkliyə, bunlardan sonra da (başqasının adını mənimsəyən) fırıldaqçıya –
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Daş ürəkliyə, (anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya -
Эльмир Кулиев share жестокому, к тому же самозванцу,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 13 »