68. Qaləm / Калам (Qələm / Письменная Трость )

« 12 »
68:12 مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
Əlixan Musayev share xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Xeyrə mane olana, (zülm etməkdə) həddi aşana, günaha batana;
Эльмир Кулиев share скупящемуся на добро, преступнику, грешнику,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 12 »