67. Mulk / Мульк (Mülk / Власть )

« 18 »
67:18 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
Əlixan Musayev share (Müşriklərdən )əvvəlkilər də bunu yalançı hesab etmişdilər. (Görəydin) Mənim inkar etməyim necə oldu!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Onlardan (Məkkə müşriklərindən) əvvəlkilər də (öz peyğəmbərlərini) təkzib etmişdilər. (Ya Peyğəmbər! Bir görəydin) Mənim onları cəzalandırmağım (inkar etməyim) necə oldu.
Эльмир Кулиев share Жившие до них сочли это ложью. Каким же было Мое обличение!
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 18 »