64. Təğabun / Тагабун (Qarşılıqlı aldanma / Взаимное Обделение )

« 18 »
64:18 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Əlixan Musayev share (Allah) qeybi də, aşkarı da Biləndir, Qüdrətlidir, Müdrikdir.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Allah) gizlini də, aşkarı da biləndir, yenilməz qüdrət sahibi, hikmət sahibidir!
Эльмир Кулиев share Ведающий сокровенное и явное, Могущественный, Мудрый.
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 18 »