64. Təğabun / Тагабун (Qarşılıqlı aldanma / Взаимное Обделение )

« 17 »
64:17 إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ
Əlixan Musayev share Əgər Allaha gözəl bir borc versəniz (malınızı Onun yolunda xərcləsəniz), O bunu sizin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah şükürün əvəzini verəndir, Həlimdir.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Əgər Allaha (Allah yolunda) gözəl (könül xoşluğu ilə) bir borc versəniz, (Allah) sizin üçün onun əvəzini qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədirbiləndir, həlimdir!
Эльмир Кулиев share Если вы одолжите Аллаху прекрасный заем, то Он приумножит его для вас и простит вас. Аллах — Благодарный, Выдержанный,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 17 »