53. Nəcm / Наджм (Ulduz / Звезда )

1 | 2 | 3 son
53:1 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
Əlixan Musayev share And olsun batmaqda olan ulduza!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Batmaqda olan ulduza (Sürəyya ulduzuna) and olsun ki,
Эльмир Кулиев share Клянусь звездой, когда она падает (или частями Корана, когда они нисходят)!
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:2 مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
Əlixan Musayev share Sizin yoldaşınız nə (haqdan) azmış, nə də (yoldan) çıxmışdır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Sizin yoldaşınız (Muhəmməd əleyhissəlam) nə haqq yoldan sapmış, nə də azmışdır!
Эльмир Кулиев share Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:3 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
Əlixan Musayev share O, öz istəyi ilə danışmır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O, kefi istəyəni (havadan) danışmır.
Эльмир Кулиев share Он не говорит по прихоти.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:4 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
Əlixan Musayev share Bu, ona təlqin edilən bir vəhydir.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Bu, ancaq (Allah dərgahından) nazil olan bir vəhydir.
Эльмир Кулиев share Это — всего лишь внушаемое ему откровение.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:5 عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ
Əlixan Musayev share Bunu ona çox qüvvətli olan öyrətdi –
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Onu (Muhəmməd əleyhissəlama) çox qüvvətli olan (Cəbrail) öyrətdi.
Эльмир Кулиев share Научил его обладающий могучей силой
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:6 ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ
Əlixan Musayev share gözəl görünüşlü (Cəbrail). O, yüksəlib (öz surətində göründü).
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O qüvvət (ağıl və gözəllik) sahibi (Peyğəmbər əleyhissəlama öz həqiqi şəklində) göründü.
Эльмир Кулиев share и прекрасным сложением (или благоразумием). Он вознесся (или выпрямился)
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:7 وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ
Əlixan Musayev share O, ən uca üfüqdə idi.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O (Cəbrail) ən uca üfüqdə (günəşin çıxdığı yerdə) idi.
Эльмир Кулиев share на наивысшем горизонте.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:8 ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ
Əlixan Musayev share Sonra (Muhəmmədə) yaxınlaşıb aşağı endi.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Sonra (Cəbrail Muhəmməd əleyhissəlama) yaxınlaşdı və aşağı endi.
Эльмир Кулиев share Потом он приблизился и спустился.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:9 فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
Əlixan Musayev share O, iki yay uzunluğunda, hətta ondan da yaxın məsafədə idi.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Onların arasındakı məsafə) iki yay uzunluğunda, bəlkə, ondan da yaxın oldu.
Эльмир Кулиев share Он находился от него (Джибрил от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха) на расстоянии двух луков или даже ближе.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:10 فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ
Əlixan Musayev share Sonra (Allah) Öz quluna nazil edəcəyini vəhy etdi.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Sonra (Cəbrail Allahın Öz) bəndəsinə (Mühəmmədə) vəhy buyurduğunu vəhy etdi.
Эльмир Кулиев share Он внушил Его рабу откровение,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:11 مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ
Əlixan Musayev share (Peyğəmbərin) qəlbi gördüyünü yalan saymadı.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Qəlb (Peyğəmbərin qəlbi) gördüyünü yalan saymadı. (Muhəmməd əleyhissəlam gözü ilə gördüyünün Cəbrail olduğuna qəlbdən inandı).
Эльмир Кулиев share и сердце не солгало о том, что он увидел.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:12 أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
Əlixan Musayev share İndi siz onunla gördüyü şey barəsində mübahisəmi edirsiniz?
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Siz onunla gördüyü barəsində mübahisəmi edirsiniz?
Эльмир Кулиев share Неужели вы будете спорить с ним о том, что он увидел?
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:13 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
Əlixan Musayev share Onu bir daha (özsürətində) enərkən gördü –
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun ki, (Muhəmməd əleyhissəlam Cəbraili öz həqiqi surətində) başqa bir dəfə də (merac vaxtı) görmüşdü;
Эльмир Кулиев share Он уже видел его другое нисхождение
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:14 عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ
Əlixan Musayev share son həddəki Sidr ağacının yanında.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Yeddinci göydəki) Sidrətül-müntəhanın yanında.
Эльмир Кулиев share у Лотоса крайнего предела,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:15 عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ
Əlixan Musayev share Məva bağı da onun yanındadır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Mələklər, şəhidlər və müttəqilər məskəni olan) Məva cənnəti onun yanındadır.
Эльмир Кулиев share возле которого находится Сад пристанища.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:16 إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ
Əlixan Musayev share O zaman Sidr ağacını bürüyən bürümüşdü.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O zaman Sidrəni nələr bürümüşdü, nələr!
Эльмир Кулиев share Тогда Лотос покрыло то, что покрыло (золотая саранча, или группы ангелов, или повеление Аллаха).
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:17 مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ
Əlixan Musayev share (Peyğəmbərin) gözü yayınmadı və həddi aşmadı.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Göz nə (sağa-sola) yayındı, nə də uzağa getdi (hər şeyi olduğu kimi gördü).
Эльмир Кулиев share Его же взор не уклонился в сторону и не излишествовал,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:18 لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ
Əlixan Musayev share O, öz Rəbbinin ən böyük dəlillərindən (bəzisini )gördü.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share And olsun ki, (Peyğəmbər) öz Rəbbinin ən böyük qüdrət nişanələrindən (möcüzələrindən) bir qismini (Beytül-məmuru, Sidrətül-müntəhanı, Cənnəti, Cəhənnəmi, Rəfrəfi, altı yüz qanadı olan Cəbrailin həqiqi surətini və i. a.) gördü.
Эльмир Кулиев share и он увидел величайшие из знамений своего Господа.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:19 أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ
Əlixan Musayev share Siz (tapındığınız) Lat və Uzzanı gördünüzmü?
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Ey müşriklər!) Bir deyin görək (sizin ibadət etdiyiniz) Lat və Uzza nəyə qadirdirlər?!
Эльмир Кулиев share Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:20 وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ
Əlixan Musayev share Həmçinin üçüncü olan Mənatı da?
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Digər üçüncü (büt) olan Mənat da həmçinin?!
Эльмир Кулиев share и еще третью — Манат?
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:21 أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ
Əlixan Musayev share Məgər oğlanlar sizin, qızlar Onundurmu?
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Məgər oğlanlar sizin, (bəyənmədiyiniz) qızlar Onundurmu?! (Allahındırmı)?!
Эльмир Кулиев share Неужели у вас — потомки мужского пола, а у Него — женского?
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:22 تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ
Əlixan Musayev share Onda bu ədalətsiz bölgü olardı!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Elə isə bu ədalətsiz bölgüdür!
Эльмир Кулиев share Это было бы несправедливым распределением.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:23 إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ
Əlixan Musayev share Onlar sizin və atalarınızın qoyduqları adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlar haqqında heç bir dəlil nazil etməmişdir. Onlar yalnız zənnə və nəfslərinin istəklərinə uyarlar. Halbuki Rəbbindən onlara doğru yolu göstərən rəhbər artıq gəlmişdir.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Onlar (bütlər) sizin atalarınızın (özlərindən uydurub) qoyduqları adlardan başqa heç bir şey deyildir! (Onların yalnız quru adı var, heç bir şeyə qadir deyillər). Allah onlara (ibadət edilməsinə) dair heç bir dəlil endirməmişdir. Onlar (müşriklər) yalnız zənnə və nəfslərindən gələn istəklərə uyarlar. Halbuki Rəbbindən onlara haqq yolu göstərən rəhbər (Quran və Peyğəmbər) gəlmişdir.
Эльмир Кулиев share Они — всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства. Они следуют лишь предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:24 أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ
Əlixan Musayev share Yoxsa insan üçün istədiyi hər şey hazırlanmışdır?
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Yoxsa insan istədiyi hər şeyə nail ola bilər?! (Xeyr, bu mümkün deyildir. Müşriklərin çox istəməsinə baxmayaraq, bütlər onlar üçün Allah dərgahında heç bir şəfaət edə bilməzlər).
Эльмир Кулиев share Или же для человека уготовано то, чего он желает?
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
53:25 فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ
Əlixan Musayev share Axirət də, dünya da Allahındır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Axirət də, dünya da ancaq Allahındır!
Эльмир Кулиев share Аллаху принадлежит Последняя жизнь и жизнь первая.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
1 | 2 | 3 son