37. Saffat / Саффат (Səf-səf duranlar / Выстроившиеся В Ряды)

« 25 »
37:25 مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ
Əlixan Musayev share (Günahkarlara deyiləcək:) “Sizə nə olub ki, bir-birinizə kömək etmirsiniz?”
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Mələklər istehza ilə onlara deyəcəklər: ) “Sizə nə olub ki, (bu gün dünyadakı kimi) bir-birinizə kömək edə bilmirsiniz?”
Эльмир Кулиев share "Что с вами? Почему вы не помогаете друг другу?"
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 25 »