37. Saffat / Саффат (Səf-səf duranlar / Выстроившиеся В Ряды)

« 2 »
37:2 فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا
Əlixan Musayev share (imansızları )qətiyyətlə qovanlara
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Buludları) qovduqca qovanlara (yaxud şeytanların pis əməllərinə mane olanlara, insanlara günah işlər görməyi qadağan edənlərə)
Эльмир Кулиев share гонящими упорно,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 2 »