31. Loğman / Лукман (Loğman / Лукман )

« 24 »
31:24 نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ
Əlixan Musayev share Biz onlara (dünyada olan) nemətlərdən az bir müddət istifadə etməyə imkan verəcək, sonra da onları ağır bir əzaba (qatlaşmağa) məcbur edəcəyik.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Biz onlara bir qədər gün-güzəran (bir az dünya malı) verəcək, sonra da (axirətdə) ağır bir əzaba düçar edəcəyik!
Эльмир Кулиев share Мы позволим им пользоваться благами недолгое время, а потом принудим к страшным мучениям.
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 24 »