19. Məryəm / Марьям (Məryəm / Мария )

« 2 »
19:2 ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا
Əlixan Musayev share (Bu) sənin Rəbbinin Öz qulu Zəkəriyyaya (göstərdiyi )mərhəmətinin yada salınmasıdır.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Ya Rəsulum!) Bu sənin Rəbbinin öz qulu Zəkəriyyaya olan mərhəmətinin xatırlanmasıdır!
Эльмир Кулиев share Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной Его рабу Закарии (Захарии).
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 2 »