19. Məryəm / Марьям (Məryəm / Мария )

« 13 »
19:13 وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا
Əlixan Musayev share Üstəlik Öz tərəfimizdən bir şəfqət və paklıq da (bəxş etdik). O, müttəqi idi.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Biz həm də ona Öz dərgahımızdan bir mərhəmət (yaxud insanlara qarşı şəfqət) və (günahlardan) paklıq bəxş etdik. O, (çox) müttəqi idi.
Эльмир Кулиев share а также состраданием от Нас и чистотой. Он был богобоязнен,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 13 »