18. Kəhf / Кахф (Mağara / Пещера )

« 3 »
18:3 مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا
Əlixan Musayev share (Möminlər)orada əbədi qalacaqlar.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Onlar orada (Cənnətdə) əbədi qalacaqlar!
Эльмир Кулиев share в которой они пребудут вечно,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 3 »