114. Nas / Нас (İnsanlar / Люди )

« 4 »
114:4 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
Əlixan Musayev share Vəsvəsə verənin, (Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanın) şərindən.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən-
Эльмир Кулиев share от зла искусителя отступающего (или сжимающегося) при поминании Аллаха,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 4 »