114. Nas / Нас (İnsanlar / Люди )

« 3 »
114:3 إِلَٰهِ النَّاسِ
Əlixan Musayev share insanların məbuduna!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share İnsanların tanrısına;
Эльмир Кулиев share Бога людей,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 3 »