114. Nas / Нас (İnsanlar / Люди )

« 2 »
114:2 مَلِكِ النَّاسِ
Əlixan Musayev share insanların Hökmdarına,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share İnsanların ixtiyar sahibinə;
Эльмир Кулиев share Царя людей,
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 2 »