114. Nas / Нас (İnsanlar / Люди )

114:1 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
Əlixan Musayev share De: “Sığınıram insanların Rəbbinə,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə;
Эльмир Кулиев share Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
114:2 مَلِكِ النَّاسِ
Əlixan Musayev share insanların Hökmdarına,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share İnsanların ixtiyar sahibinə;
Эльмир Кулиев share Царя людей,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
114:3 إِلَٰهِ النَّاسِ
Əlixan Musayev share insanların məbuduna!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share İnsanların tanrısına;
Эльмир Кулиев share Бога людей,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
114:4 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
Əlixan Musayev share Vəsvəsə verənin, (Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanın) şərindən.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən-
Эльмир Кулиев share от зла искусителя отступающего (или сжимающегося) при поминании Аллаха,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
114:5 الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
Əlixan Musayev share (O şeytan) ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O Şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,
Эльмир Кулиев share который наущает в груди людей ,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
114:6 مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
Əlixan Musayev share cinlərdən də (olur), insanlardan da!”
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (O Şeytan ki) cinlərdən də olur, insanlardan da! [Və ya: (o Şeytan) istər cinlərdən olsun, istər insanlardan!]”
Эльмир Кулиев share от джиннов и людей".
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!