112. İxlas / Ихлас (Səmimi etiqad / Очищение Веры )

112:1 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
Əlixan Musayev share De: “O Allah Təkdir!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);
Эльмир Кулиев share Скажи: "Он — Аллах Единый,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
112:2 اللَّهُ الصَّمَدُ
Əlixan Musayev share Allah Möhtac deyildir.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!)
Эльмир Кулиев share Аллах Самодостаточный.
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
112:3 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
Əlixan Musayev share O, nə doğub, nə doğulub,
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir!)
Эльмир Кулиев share Он не родил и не был рожден,
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
112:4 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
Əlixan Musayev share Onun bənzəri də yoxdur”.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!”
Эльмир Кулиев share и нет никого равного Ему".
  Ayəni oxu Səhv gördün? xəbər et!