110. Nəsr / Наср (Kömək / Помощь )

« 3 »
110:3 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
Əlixan Musayev share həmd ilə Rəbbini təriflə və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev share Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, “Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə” kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!
Эльмир Кулиев share восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он — Принимающий покаяния.
  Surəni oxu Səhv gördün? xəbər et!
 
« 3 »